GENERELLE SALGSBETINGELSER OG VILKÅR

OVERBLIK

Dette websted drives af Kanka Japan. På hele webstedet henviser “vi”, “os” og “vores” til Kanka Japan. Kanka Japan tilbyder dette websted, herunder alle oplysninger, værktøjer og tjenester, der er tilgængelige fra dette websted til dig, brugeren, på betingelse af din accept af alle vilkår, betingelser, politikker og meddelelser, der er anført her.

Ved at få adgang til vores websted og/eller købe noget fra os deltager du i vores “tjeneste” og accepterer at være bundet af følgende vilkår og betingelser (“Brugsbetingelser”, “Vilkår”), herunder eventuelle yderligere vilkår, betingelser og politikker, som der henvises til heri og/eller som er tilgængelige via hyperlink. Disse brugsbetingelser gælder for alle brugere af webstedet, herunder, men ikke begrænset til, brugere, der er browsere, sælgere, kunder, handlende og/eller bidragydere af indhold.

Læs venligst disse brugsbetingelser omhyggeligt, før du får adgang til eller bruger vores websted. Ved at få adgang til eller bruge nogen del af webstedet accepterer du at være bundet af disse brugsbetingelser. Hvis du ikke accepterer alle vilkårene i denne aftale, må du ikke få adgang til webstedet eller bruge nogen tjenester. Hvis disse brugsbetingelser betragtes som et tilbud, er accept udtrykkeligt begrænset til disse brugsbetingelser.

Eventuelle nye funktioner eller værktøjer, der tilføjes til den nuværende butik, er også underlagt brugsbetingelserne. Du kan til enhver tid se den seneste version af brugsbetingelserne på denne side. Vi forbeholder os ret til at opdatere, ændre eller erstatte enhver del af disse brugsbetingelser ved at offentliggøre opdateringer og/eller ændringer på vores websted. Det er dit ansvar at tjekke denne side regelmæssigt for ændringer. Din fortsatte brug af eller adgang til webstedet efter at ændringer er blevet offentliggjort, udgør din accept af disse ændringer.

Vores butik er hostet på Woocommerce. De forsyner os med den online e-handelsplatform, der gør det muligt for os at sælge vores produkter og tjenester til dig.

DEL 1 – VILKÅR OG BETINGELSER FOR WEBSHOPPEN

Ved at acceptere disse servicevilkår erklærer du, at du som minimum er myndig i din stat eller provins, eller at du er myndig i din stat eller provins, og at du har givet os tilladelse til, at dine mindreårige pårørende kan bruge dette websted.

Du må ikke bruge vores produkter til ulovlige eller uautoriserede formål, og du må heller ikke overtræde nogen lov i din jurisdiktion (herunder, men ikke begrænset til, ophavsretslove), når du bruger tjenesten.

Du må ikke overføre orme eller virus eller anden kode af destruktiv karakter.

Et brud på eller en overtrædelse af vilkårene vil medføre øjeblikkelig opsigelse af dine tjenester.

DEL 2 – GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER
Vi forbeholder os retten til at nægte service til enhver tid og uanset årsag.
Du er klar over, at dit indhold (ikke kreditkortoplysninger) kan blive overført

ukrypteret og omfatter (a) transmissioner over forskellige netværk og (b) ændringer for at opfylde og tilpasse sig de tekniske krav fra tilsluttende netværk eller enheder. Kreditkortoplysninger er altid krypteret, når de overføres over netværk.

Du accepterer ikke at reproducere, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte nogen del af tjenesten, brugen af tjenesten eller adgangen til tjenesten eller nogen kontakt på det websted, hvorigennem tjenesten leveres, uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra os.

De overskrifter, der anvendes i denne aftale, er kun medtaget for nemheds skyld og begrænser eller påvirker ikke på anden måde disse vilkår.

DEL 3 – NØJAGTIGHED, FULDSTÆNDIGHED OG AKTUALITET AF OPLYSNINGER

Vi er ikke ansvarlige, hvis de oplysninger, der stilles til rådighed på dette websted, ikke er nøjagtige, fuldstændige eller aktuelle. Materialet på dette websted er kun til generelle informationsformål og bør ikke anvendes som det eneste grundlag for at træffe beslutninger uden at konsultere primære, mere nøjagtige, fuldstændige eller aktuelle informationskilder. Enhver brug af materialet på dette websted sker på eget ansvar.

Dette websted kan indeholde nogle historiske oplysninger. Historiske oplysninger er ikke nødvendigvis aktuelle og gives kun som reference. Vi forbeholder os ret til at ændre indholdet af dette websted til enhver tid, men vi er ikke forpligtet til at opdatere oplysningerne på vores websted. Du accepterer, at det er dit ansvar at kontrollere ændringer på vores websted.

DEL 4 – ÆNDRINGER I SERVICE OG PRISER
Priserne på vores produkter kan ændres uden varsel.
Vi forbeholder os ret til at ændre eller afbryde tjenesten (eller dele af eller indhold)

(og konsekvenserne heraf) uden varsel til enhver tid.
Vi er ikke ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for enhver ændring, prisændring, ophør

eller suspension af tjenesten.

DEL 5 – PRODUKTER ELLER TJENESTEYDELSER (hvis relevant)

Nogle produkter eller tjenester kan kun være tilgængelige online via webstedet. Disse produkter eller tjenester kan have begrænsede mængder og kan kun returneres eller ombyttes i overensstemmelse med vores returpolitik.

Vi har gjort vores bedste for at vise farverne og billederne af vores produkter så nøjagtigt som muligt, som de vises i butikken. Vi kan ikke garantere, at visningen af en farve på din computerskærm vil være nøjagtig.

Vi forbeholder os retten, men har ingen forpligtelse til at begrænse salget af vores produkter eller tjenester til en person, et geografisk område eller en jurisdiktion. Vi kan udøve denne ret fra sag til sag. Vi forbeholder os ret til at begrænse mængden af de produkter eller tjenester, vi tilbyder. Enhver produktbeskrivelse eller produktpris kan ændres efter vores eget skøn og til enhver tid uden varsel. Vi forbeholder os ret til at afvikle ethvert produkt til enhver tid. Alle tilbud om produkter eller tjenester på dette websted er ugyldige, hvor det er forbudt.

Vi garanterer ikke, at kvaliteten af produkter, tjenester, oplysninger eller andet materiale, som du køber eller modtager, vil opfylde dine forventninger, eller at eventuelle fejl i tjenesten vil blive rettet.

DEL 6 – NØJAGTIGHED AF FAKTURERINGS- OG KONTOOPLYSNINGER

Vi forbeholder os retten til at afvise enhver ordre, som du afgiver hos os. Vi kan efter eget skøn begrænse eller annullere de købte mængder pr. person, pr. husstand eller pr. ordre. Disse begrænsninger kan omfatte ordrer afgivet af eller under den samme kundekonto, det samme kreditkort og/eller ordrer med den samme fakturerings- og/eller leveringsadresse. Hvis vi ændrer eller annullerer en ordre, kan vi forsøge at give dig besked ved at kontakte den e-mailadresse og/eller faktureringsadresse/telefonnummer, du oplyste, da du afgav ordren. Vi forbeholder os ret til at begrænse eller forbyde ordrer, der efter vores eget skøn ser ud til at være afgivet af forhandlere, forhandlere eller distributører.

Du accepterer at give aktuelle, fuldstændige og nøjagtige købs- og kontooplysninger for alle køb, du foretager i vores butik. Du accepterer straks at opdatere din konto og andre oplysninger, herunder din e-mailadresse og dit kreditkortnummer og udløbsdato, så vi kan gennemføre dine transaktioner og kontakte dig, hvis det er nødvendigt.

Du kan finde flere oplysninger i vores returpolitik.

DEL 7 – VALGFRIE VÆRKTØJER

Vi kan give dig adgang til værktøjer fra tredjeparter, som vi ikke har kontrol over eller indflydelse på.

Du anerkender og accepterer, at vi giver adgang til sådanne værktøjer “som de er” og “som de er tilgængelige”, uden nogen form for garanti, repræsentation eller betingelse af nogen art og uden nogen form for anbefaling. Vi er på ingen måde ansvarlige for din brug af tredjepartsværktøjer.

Enhver brug af valgfrie ressourcer, der tilbydes via webstedet, sker udelukkende på egen risiko og efter eget skøn, og du bør sikre dig, at du er bekendt med og accepterer de vilkår, som den eller de relevante tredjepartsleverandører tilbyder ressourcerne i henhold til.

Vi kan også i fremtiden tilbyde nye tjenester og/eller funktioner via webstedet (herunder frigivelse af nye værktøjer og ressourcer). Sådanne nye funktioner og/eller tjenester vil også være omfattet af disse brugsbetingelser.

DEL 8 – LINKS TIL TREDJEPARTER

Visse indhold, produkter og tjenester, der er tilgængelige via vores tjeneste, kan indeholde materiale fra tredjeparter.

Tredjepartslinks på dette Websted kan lede dig til tredjepartswebsteder, som ikke er tilknyttet os. Vi er ikke ansvarlige for at undersøge eller vurdere indholdet eller nøjagtigheden, og vi garanterer ikke og er ikke ansvarlige for tredjeparts materiale eller websteder eller andet tredjepartsmateriale, -produkter eller -tjenester.

Vi er ikke ansvarlige for eventuelle skader eller skader i forbindelse med køb eller brug af varer, tjenester, ressourcer, indhold eller andre transaktioner, der foretages i forbindelse med tredjepartswebsteder. Læs venligst tredjepartens politikker og praksis omhyggeligt og sørg for at forstå dem, før du foretager en transaktion. Klager, krav, bekymringer eller spørgsmål vedrørende produkter fra tredjeparter skal rettes til tredjeparten.

DEL 9 – KOMMENTARER, FEEDBACK OG ANDRE BRUGERBIDRAG

Hvis du på vores anmodning foretager visse specifikke indsendelser (f.eks. konkurrenceindsendelser), eller hvis du uden anmodning fra os indsender kreative idéer, forslag, forslag, planer eller andet materiale, uanset om det er online, via e-mail, post eller på anden måde (samlet benævnt “kommentarer”), accepterer du, at vi til enhver tid og uden begrænsning kan redigere, kopiere, offentliggøre, distribuere, oversætte og på anden måde bruge de kommentarer, du sender til os, i ethvert medie. Vi er ikke og vil ikke være forpligtet til at (1) holde kommentarer fortrolige, (2) betale kompensation for kommentarer eller (3) svare på kommentarer.

Vi kan, men har ingen forpligtelse til at overvåge, redigere eller fjerne indhold, som vi efter eget skøn anser for ulovligt, stødende, truende, ærekrænkende, pornografisk, obskønt eller på anden måde stødende, eller som krænker en parts intellektuelle ejendomsrettigheder eller disse servicevilkår.

Du accepterer, at dine kommentarer ikke krænker tredjeparters rettigheder, herunder ophavsrettigheder, varemærker, privatlivets fred, personlighedsrettigheder eller andre personlige eller ejendomsretlige rettigheder. Du accepterer endvidere, at dine kommentarer ikke indeholder injurierende eller på anden måde ulovligt, ærekrænkende eller uanstændigt materiale og ikke indeholder computervirus eller anden malware, der på nogen måde kan påvirke driften af tjenesten eller et relateret websted. Du må ikke bruge en falsk e-mailadresse, udgive dig for at være en anden person end dig selv eller på anden måde vildlede os eller tredjeparter om kommentarernes oprindelse. Du er alene ansvarlig for dine kommentarer og deres nøjagtighed. Vi påtager os intet ansvar og påtager os intet ansvar for kommentarer, der er indsendt af dig eller en tredjepart.

DEL 10 – PERSONLIGE OPLYSNINGER

Afgivelse af personlige oplysninger via butikken er underlagt vores privatlivspolitik. For at læse vores privatlivspolitik.

DEL 11 – FEJL, UNØJAGTIGHEDER OG UDELADELSER

Fra tid til anden kan der være oplysninger på vores websted eller i tjenesten, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, som kan vedrøre produktbeskrivelser, priser, kampagner, tilbud, produktforsendelsesomkostninger, transittider og tilgængelighed. Vi forbeholder os ret til at rette fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og til at ændre eller opdatere oplysninger eller annullere ordrer, hvis oplysninger i Tjenesten eller på et relateret websted er unøjagtige, når som helst og uden varsel (herunder efter at du har afgivet din ordre).

Vi påtager os ingen forpligtelse til at opdatere, ændre eller præcisere oplysninger i tjenesten eller på et relateret websted, herunder, uden begrænsning, prisoplysninger, medmindre det kræves i henhold til loven. Ingen specifik opdaterings- eller fornyelsesdato, der anvendes på Tjenesten eller et relateret websted, skal fortolkes som udtryk for, at alle oplysninger i Tjenesten eller på et relateret websted er blevet ændret eller opdateret.

DEL 12 – FORBUDTE ANVENDELSER

Ud over alle andre forbud i brugsbetingelserne er det forbudt at bruge webstedet eller dets indhold: (a) til ulovlige formål; (b) til at opfordre andre til at handle eller deltage i

at deltage i ulovlige handlinger; (c) at overtræde internationale, føderale, provinsielle eller statslige love, regler, vedtægter eller lokale forordninger; (d) at overtræde eller krænke vores intellektuelle ejendomsrettigheder eller andres intellektuelle ejendomsrettigheder; (e) at chikanere, misbruge, fornærme, krænke, skade, bagvaske, nedgøre, intimidere eller diskriminere på grundlag af køn, seksuel orientering, religion, etnicitet, race, alder, national oprindelse eller handicap; (f) at give falske eller misvisende oplysninger (g) at uploade eller overføre virus eller andre former for malware, der vil eller kan anvendes på en måde, der forringer funktionaliteten eller driften af tjenesten eller et relateret websted, andre websteder eller internettet; h) at indsamle eller spore andres personlige oplysninger; (i) spam, phishing, pharm, pretext, spin, crawl eller scrape; (j) til obskøne eller umoralske formål; eller (k) forstyrre eller omgå sikkerhedsfunktioner på Tjenesten eller et relateret websted, andre websteder eller internettet. Vi forbeholder os ret til at opsige din brug af Tjenesten eller et relateret websted, hvis du overtræder en af de forbudte anvendelser.

DEL 13 – ANSVARSFRASKRIVELSE, BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Vi garanterer ikke, at din brug af vores Tjeneste vil være uafbrudt, rettidig, sikker eller fejlfri.

Vi garanterer ikke, at de resultater, der kan opnås ved brug af Tjenesten, vil være nøjagtige eller pålidelige.

Du accepterer, at vi fra tid til anden kan fjerne tjenesten på ubestemt tid eller ophøre med tjenesten til enhver tid uden forudgående varsel til dig.

Du accepterer udtrykkeligt, at din brug af eller manglende evne til at bruge tjenesten sker på din egen risiko. Tjenesten og alle produkter og tjenester, der leveres til dig via Tjenesten, leveres (medmindre andet udtrykkeligt er angivet af os) “som de er” og “som de er tilgængelige” til din brug, uden nogen form for repræsentationer, garantier eller betingelser af nogen art, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder alle stiltiende garantier eller betingelser for salgbarhed, salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, holdbarhed, ejendomsret og ikke-krænkelse af rettigheder.

Under ingen omstændigheder må Kanka-Japan. nl, vores direktører, officerer, medarbejdere, datterselskaber, agenter, entreprenører, praktikanter, leverandører, tjenesteudbydere eller licensgivere være ansvarlige for skader, tab, krav eller direkte, indirekte, tilfældige, straffende, særlige eller følgeskader af enhver art, herunder, uden begrænsning, tab af fortjeneste, indtægtstab, tab af besparelser, tab af data, erstatningsomkostninger eller lignende skader, uanset om de er baseret på kontrakt, tort (herunder uagtsomhed) objektivt ansvar eller på anden måde, der opstår som følge af din brug af Tjenesten eller produkter, der er opnået via Tjenesten, eller for ethvert andet krav, der på nogen måde er relateret til din brug af Tjenesten eller ethvert produkt, herunder, men ikke begrænset til, fejl eller udeladelser i noget Indhold, eller ethvert tab eller skade af nogen art, der opstår som følge af brugen af Tjenesten eller noget Indhold (eller produkt), der er offentliggjort, overført eller på anden måde gjort tilgængeligt via Tjenesten, selv om man er blevet underrettet om muligheden for dem. Da nogle stater eller jurisdiktioner ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af ansvar for følgeskader eller tilfældige skader, vil vores ansvar i sådanne stater eller jurisdiktioner være begrænset i det maksimale omfang, som loven tillader.

DEL 14 – SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og holde Kanka Japan og vores forældre, datterselskaber, associerede selskaber, partnere, officerer, direktører, agenter, agenter, entreprenører, licensgivere, tjenesteudbydere, underleverandører, leverandører, praktikanter og medarbejdere skadesløse for ethvert krav eller krav, herunder rimelige advokatsalærer, der fremsættes af en tredjepart på grund af eller som følge af din overtrædelse af disse servicevilkår eller de dokumenter, der henvises til heri, eller din overtrædelse af enhver lov eller en tredjeparts rettigheder.

DEL 15 – EKSIGIBILITET

I tilfælde af at en bestemmelse i disse brugsbetingelser erklæres ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal en sådan bestemmelse alligevel kunne håndhæves i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, og den del, der ikke kan håndhæves, skal anses for at kunne adskilles fra disse brugsbetingelser, og en sådan bestemmelse skal ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af alle de resterende bestemmelser.

DEL 16 – OPSIGELSE

Parternes forpligtelser og ansvar, der er opstået før opsigelsesdatoen, skal i alle henseender overleve denne aftales opsigelse.

Disse servicevilkår forbliver i kraft, medmindre og indtil de opsiges af enten dig eller os. Du kan til enhver tid opsige disse servicevilkår ved at informere os om, at du ikke længere ønsker at bruge vores tjenester, eller når du holder op med at bruge vores websted.

Hvis vi mener, at du ikke har overholdt eller har mistanke om, at du ikke har overholdt et vilkår eller en bestemmelse i disse brugsbetingelser, kan vi også opsige denne aftale til enhver tid uden varsel, og du forbliver ansvarlig for alle skyldige beløb til og med opsigelsesdatoen; og/eller vi kan nægte dig adgang til vores tjenester (eller en del heraf) i overensstemmelse hermed.

DEL 17 – HELE AFTALEN

Vores undladelse af at udøve eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse i disse Servicevilkår udgør ikke et frafald af den pågældende rettighed eller bestemmelse.

Disse Servicevilkår og eventuelle politikker eller driftsregler, som vi offentliggør på dette websted eller i forbindelse med Tjenesten, udgør hele aftalen og forståelsen mellem dig og os og regulerer din brug af Tjenesten, og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, kommunikationer og forslag, mundtlige eller skriftlige, mellem dig og os (herunder, men ikke begrænset til, tidligere versioner af Servicevilkårene).

Enhver tvetydighed i fortolkningen af disse Servicevilkår skal ikke fortolkes imod den skrivende part.

DEL 18 – GÆLDENDE LOV

Disse Servicevilkår og eventuelle separate aftaler, hvorved vi leverer tjenester til dig, er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i USA.

DEL 19 – ÆNDRINGER AF SERVICEVILKÅRENE

Du kan til enhver tid se den seneste version af Servicevilkårene på denne side.
Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at opdatere, ændre eller erstatte enhver del af disse vilkår.

ved at offentliggøre opdateringer og ændringer på vores websted. Det er dit ansvar at tjekke vores websted regelmæssigt for ændringer. Din fortsatte brug af eller adgang til vores websted eller tjeneste efter udstationering af ændringer af disse vilkår for service udgør din accept af disse ændringer.

DEL 20 – KONTAKTOPLYSNINGER

Spørgsmål om servicevilkårene skal rettes til os på info@kanka-japan.nl.